gale - Prevodi filmova i TV serija po članu.

Ima 252 titlovi koje je dodao član gale